อบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน

อบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน

 

นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และชมรมเพื่อเพื่อน โดยการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดการอบรมหลักสูตร “กาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน”  ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

เนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีจะเป็นการบรรยายหัวข้อ “ทำร้านกาแฟอย่างไรให้ยั่งยืน”  โดย นายอาทร นาคพนม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย CP GROUP ส่วนภาคปฏิบัติจะมีการฝึกปฏิบัติการทำกาแฟร้อนและกาแฟเย็นโดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ

การอบรมจะจัดในวันวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารโอกาส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.tja.or.th  ภายในวันที่  10 มกราคม 2563  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมต้องโอนเงินประกันให้สมาคมฯ 500 บาท โดยจะคืนให้ทันทีที่จบการอบรม และหากมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะทำงานขออนุญาตใช้สิทธิ์คัดเลือกตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/podMn6kCsJW1RNrL8

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@