หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า ต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย

เมื่อวันที่ 24 ธค. 62  ที่นครหลวงเวียงจันทร์ ดร. เวียงทอง  จันทิวง  ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า  ต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยจำนวน 8 คน โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะ ในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว โดยหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า(เสดถะกิดกานค้า)มีพนักงานที่เป็นนักข่าวจำนวน 20 คน เป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดการผลิต 5000 เล่มต่อวัน เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจเอกชนที่ได้สัมปทานจากภาครัฐ  และมีเว็บไซต์คือ www.laoedaily.com.la

 

แท่นพิมพ์ที่ผลิตหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า(เสดถะกิดกานค้า)และรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับอื่นด้วยในเวียงจันทร์