สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม นางสาวเนาวรัตน์ สุขสำราญ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม นางสาวเนาวรัตน์ สุขสำราญ

เมืื่อวันที่ 8 มค. 63  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งปะเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวน 100,000 บาท    ให้นายเสรีชัย สุขสำราญ น้องชายของนางสาวเนาวรัตน์  สุขสำราญ สมาชิกอาวุโสสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆ นี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ  ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี