สมาคมนักข่าวฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4 มีนาคม ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบทุนการศึกษา

 

สมาคมนักข่าวฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4 มีนาคม ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบทุนการศึกษา

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  พิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคม และการประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย  ในวันพุธที่  4  มีนาคม 2563 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สำหรับปีนี้สมาคมนักข่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  จัดให้บริการทางการแพทย์ บริการตรวจหู ตรวจตา  และบริการตรวจมวลสารร่างกาย ให้กับสื่อมวลชนด้วย โดยสื่อมวลชนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ที่ www.tja.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ เบื้องต้นมีดังนี้ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ชมรมนักข่าวสายเทคโลโลยีสารสนเทศ  สถาบันอิศรา บมจ.วิริยะประกันภัย และ บมจ.ซีพีออลล์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 026689422

 

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประชุมใหญ่สมาคมนักข่าวฯ

http://bit.ly/tja-2563h