สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม นางสาวศุภนุช บัวผ่อง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม นางสาวศุภนุช บัวผ่อง เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด นายทะเบียน สมาคมฯ  มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวน 100,000 บาท    ให้นางฬุริยา บัวผ่อง น้องสาวของนางสาวศุภนุช บัวผ่อง สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ  ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี