บริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๗


บริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๗

จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นด้วยความตระหนักถึงการเป็นผู้ให้กลับคืนต่อสังคม โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำหรับครั้งนี้เป็นการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๑๗ (ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)