ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562

 

เรียน หัวหน้าข่าวหน้า 1 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562


มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยม และภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล  และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม โดยมีพิธีมอบรางวัล ผลการประกวดข่าวและภาพข่าวประเภทต่าง ๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น.  ณ ห้องอโนมาแกรนด์  โรงแรมอโนมาแกรนด์  สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2562 มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 5 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ ดังนี้  1.ข่าวจับพิรุธอำนาจรัฐกรณี “ปารีณา” รุกป่า โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. ข่าวตีแผ่สังคมมรณกรรมสุดเศร้า โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3. ข่าวบันทึกอาชญากรรมสะเทือนขวัญ “สมคิด พุ่มพวง” ฆาตกรต่อเนื่อง โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 4. ข่าวทวงคืนความยุติธรรมให้นักต่อสู้ “บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 5.ข่าวกระชากหน้ากากขบวนการโกงปลูกป่าแก่งกระจาน โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว ประจำปี 2562 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานข่าว “ทวงคืนความยุติธรรมให้นักต่อสู้ “บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับผลงานภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล มีจำนวน 40ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ  ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้  1. ภาพ “ชาร์จหนุ่มคลั่ง” โดยนายอานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2.ภาพ “จุมพิต” โดยนายสุพจน์ ศิลปะงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  3.ภาพ “อร่อย” โดยนายภัทรพงศ์ ฉตรภัทรศิลป์  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 4.ภาพ “นอกสภา ” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และ 5.ภาพ “มันร้อน” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2562 ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ “จุมพิต” โดยนายสุพจน์ ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท

ภาพข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “มันร้อน” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และภาพ “อร่อย” โดยนายภัทรพงศ์ ฉตรภัทรศิลป์  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “ชาร์จหนุ่มคลั่ง” โดยนายอานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ ภาพ “นอกสภา ” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 4 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ข่าว “หยุดนักการเมือง ฮุบทรัพยากรฯ ชาติไปเป็นสมบัติส่วนตัว” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. ข่าว “คนบ้านบอมชูธงต้านเหมืองปูนใหญ่ทำลายต้นน้ำ โค่นป่าพันไร่” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  3. ข่าว “ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และ 4.ข่าว “ปกป้องกระทิงเขาแผงม้า สกัดทัวร์วีไอพี คุกคามสัตว์ป่า” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผลการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2562 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว ปกป้องกระทิงเขาแผงม้า สกัดทัวร์วีไอพี คุกคามสัตว์ป่า” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และข่าว “คนบ้านบอมชูธง ต้านเหมืองปูนใหญ่ ทำลายต้นน้ำ โค่นป่าพันไร่” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  โดยมี นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายฐิติพันธ์​ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล  ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก  ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย