สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เพิ่มคุ้มครองจากไวรัสโคโรนาให้สมาชิกฯ

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อและเลขประจำตัวผู้เอาประกันภัยได้ที่
จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ down load แอพพลิเคชั่น MTL Click ทำตามขั้นตอนที่ระบุในแอพ แล้วจะได้รับการคุ้มครองทันที่ โดยท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการคุ้มครองแบ่งเป็น 1.ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียว  และ 2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับ ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย

จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สมาคมฯทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงประจำปีไว้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชนไว้นั้น เนื่องจากทาง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตได้เพิ่มความคุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้กับสมาชิกที่ทำประกัน โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เพิ่มคุ้มครองจากไวรัสโคโรนาให้สมาชิกฯอ่านรายละเอียดที่นี่ >>> http://tja.or.th/professional-media-organizations-and-movements/5326-2020-03-03-03-24-07