กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย นำมามอบให้สื่อมวลชน-กระทรวงสาธารณสุข

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย นำมามอบให้สื่อมวลชน-กระทรวงสาธารณสุข

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย นำมามอบให้สื่อมวลชน-กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อป้องกันตัวเองและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย