แลกเปลี่ยนความคิดเห็น”เเนวทางการเผยแพร่ข่าวของกรมสารนิเทศในช่วงสถานการณ์โควิด – 19″

 

 

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ นัดพบปะกับนายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ นายวรวุธ เชวงเกียรติ นักการทูตชำนาญการ (ทึ่ปรึกษา) กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ น.ส.ดุษฎี กลิ่นโพธิ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ ร่วมวงสนทนา

ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการเผยแพร่ข่าวของกรมสารนิเทศโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข่าว ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาด ของโรคติดต่อ โดยเฉพาะในส่วนงานของกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้นายเชิดเกียรติได้แสดงความห่วงใยถึงการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศกลับสู่ประเทศไทย รวมทั้งในกรณีนักการทูตต่างประเทศ ที่มีข่าวติดเชื้อโควิค 19 ในประเทศไทย โดยยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์มีการควบคุมอย่างชัดเจน และมีการชี้แจงกับทางคณะทูตประเทศต่างๆ แล้ว ถึงมาตรการการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ นักการทูตและครอบครัว

ขณะที่นายมงคลและนายดำฤทธิ์ ได้แสดงข้อคิดเห็น เสนอแนะให้กระทรวงต่างประเทศ นำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคนไทย และนักการทูตไทย ในต่างประเทศ และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ มาแถลงต่อสาธารณะอย่างชัดเจนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของคนไทย