สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดงานวันนักข่าว 5 มีนาคม เชิญ “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ” ปาฐกถาพิเศษ “ทุนมนุษย์” ยุค 5.0

 

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการและโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันนักข่าว” นับเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งในโอกาสที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ก่อตั้งครบ 69 ปี เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และนำเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สังคม 

ปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดงาน TJA Dinner  Talk เนื่องในโอกาสครบรอบ 69ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง Phayathai Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท  โดยได้รับเกียรติจากดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ  “ทุนมนุษย์” ยุค5.0 สร้างไทยยั่งยืน ขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ”  

พร้อมกันนี้ในงานจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย  รวมทั้งประกาศผลและมอบรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

 

ดูผลงานข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลอิศรา อมันตกุลได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 

https://tja.or.th/view/awards/1450200

ดูผลงานข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/photo/?fbid=918157240310583&set=a.398218272304485