ผู้แทนTJA พบผู้อำนวยการReporters sans frontieres(RSF)

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (ที่3 จากซ้าย)นายมงคล บางประภา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ( ที่3 จากขวา)ดร. อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(กิจการต่างประเทศ) (ที่4 จากซ้าย)นางสาวกรชนก รักษาเสรี อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ที่1 จาก ซ้าย)

ให้การต้อนรับ นายเซดริค อาลวิอานี ผู้อำนวยการ Reporters sans frontieres (RSF) สำนักงานไต้หวัน ดูแลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ที่2 จากขวา) ที่ห้องอาหาร 'Front Room' โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

Chavarong Limpattamapanee ( 3rd from left) , chairman of the National Press Council; Mongkol Bangprapa ( 3rd from right), advisor to the Thai Journalists Association's International Affairs Sub-Committee; Anucha Charoenpo ( 4th from left), vice president to the Thai Journalists Association ( International Affairs) and Kornchanok Raksaseri(1st from left), member of the Thai Journalists Association's International Affairs Sub-Committee, welcome Cedric Alviani ( 2nd from right), director of Reporters sans frontieres (RSF), Asia Pacific Bureau, at 'Front Room' of Waldorf Astoria Bangkok on April, 2024.