เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบหน้ากากอนามัยซีพีให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 19  ม.ค. 2564  นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รับมอบหน้ากากอนามัยซีพี จากนางสาวเรวดี  พงศ์ไชยยง ผู้จัดการทั่วไป ด้านการสื่อสารและความเชื่อมั่นของสาธารณะ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่สื่อมวลชนที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  #Thaijournalistsassociation #โควิด-19