Cofact หารือ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมตรวจสอบ Fakenews

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  ผู้ร่วมก่อตั้งภาคีโคแฟค (Co Fact)  หารือกับนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายวัฒนะชัย  ยะนินทร เหรัญญิก สมาคมฯ ในประเด็นความร่วมมือเพื่อตรวจสอบข่าวปลอม ข่าวลวง (Fakenews) ซึ่งเป็นภัยรูปแบบหนึ่งกับสังคม ทั้งนี้รูปแบบและวิธีการ จะหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯต่อไป

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation