สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดงานใหญ่ ถ่ายทอดจริยธรรม ผสมผสานสื่อสร้างสรรค์ ที่พารากอน

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดงานใหญ่ ถ่ายทอดจริยธรรม ผสมผสานสื่อสร้างสรรค์ที่พารากอน

๑๔ ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงานใหญ่  “คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน” ถ่ายทอดจริยธรรมผสมผสานผ่านสื่อสร้างสรรค์ ปลุกเร้าจริยธรรมมวลชน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายปราโมทย์  ฝ่ายอุประ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แถลงว่า ในโอกาสครบรอบ ๑๔ ปี การก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในปีนี้ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงได้ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงานมหกรรม           “คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง             ที่ผ่านมาเกิดความขัดแย้งทางความคิด บ้านเมืองเกิดความแตกแยกมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึ้น                                 ซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เป็นองค์กรอิสระ จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ควบคุมสื่อสารมวลชนด้วยกันเอง จึงมุ่งหวังส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ให้อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมวิชาชีพ จึงได้จัดงานนี้ขึ้นมา

นายสุนทร จันทร์รังสี ประธานคณะทำงานจัดงานครบรอบ ๑๔ ปี เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ บทบาทสื่อกับความมั่นคงของชาติ ” และยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ จริยธรรมสื่อมวลชน “  อีกทั้งยังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ บทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ” จัดขึ้นเป็นปีแรก และรางวัลเรียงความดีเด่นระดับประถมศึกษาหัวข้อ “หนังสือพิมพ์ดี สังคมเป็นสุข” ด้วย

ภายในงานได้เปิดพื้นที่ให้องค์กรสมาชิกและภาคีที่สนใจเข้ามาร่วมถ่ายทอด ”จริยธรรมองค์กร” ในแบบของตน อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สภาหอการค้าไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เครือข่ายหนังสือพิมพ์ภูมิภาค มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (media monitor) และองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

กำหนดการมหกรรม “คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 24-วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554

ณ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน

-------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

10.30 น.           ลงทะเบียน ชมนิทรรศการบริเวณงาน

11.00 น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน

11.05 น.           วีดิทัศน์ความเป็นมาของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

11.15 น.           ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

11.25 น.           การปาฐกถาพิเศษ ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

เรื่อง บทบาทสื่อกับความมั่นคงของชาติ

12.00 น.           พิธีกรเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน

12.20 น.           พิธีกรเรียนเชิญ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแด่ผู้แสดงปาฐกถาพิเศษ

13.00 น.           กิจกรรมบนเวที "ภาพข่าวเล่าเรื่อง กระเทาะเปลือกคนหลังเลนส์" โดย
นายสกล  สนธิรัตน    ช่างภาพ หนังสือพิมพ์  เดอะเนชั่น
นายโกศล  นาคาชล    ช่างภาพ หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
นางสาวประเสริฐ  ขวัญมา  ช่างภาพ หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
นายมานพ  ทิพย์โอสถ   หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์    เลขาธิการสมาคมฯ ดำเนินรายการ

14.00 น. การสนทนากลุ่ม เรื่อง นักข่าวดีๆ มีจริงหรือ โดย

นางยุวดี ธัญญสิริ ผู้สื่อข่าวอาวุโสและกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นางสาววาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายนันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการรายการแมงโก้ทีวี

นางฟองสนาน จามรจันทร์ ผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวของกรมประชาสัมพันธ์

15.30 น.           พิธีกรเรียนเชิญ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม

16.00 น.           กิจกรรมของผู้สนับสนุนการจัดงานและเล่นเกมส์บนเวที

20.00 น.           พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานและปิดงาน

 

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554

10.45 น.           พิธีกรกล่าวเปิดเวที

11.00 น.           กิจกรรมและเล่นเกมส์บนเวที

14.00 น. การปาฐกถาพิเศษ ของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เรื่อง จริยธรรมสื่อมวลชน

14.45 น.           พิธีกรเรียนเชิญ องคมนตรี มอบรางวัล “บทบรรณาธิการดีเด่น ประจำปี 2553”

15.00 น.           พิธีกรเรียนเชิญ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแด่ผู้แสดงปาฐกถาพิเศษ

15.30 น. ละครมะขามป้อม

16.30 น.           สนทนากลุ่ม เรื่อง “จับเข่าคุยคนเล่าข่าว” โดย

นายอำนาจ สอนอิ่มศาสตร์ (ดุ่ย ณ บางน้อย)

นายสุวิช สุทธิประภา พิธีกรรายการคุยโขมงบ่าย 3 โมง

นายธีระ ธัญไพบูลย์ ผู้เล่าข่าวรายการเก็บตกเนชั่น

นางสาวพัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร์) พิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง

18.00 น. กิจกรรมของผู้สนับสนุนการจัดงานและเล่นเกมส์บนเวที

20.00 น.           พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานและปิดงาน

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554

10.45 น.           พิธีกรกล่าวเปิดเวที

11.10 น.           กิจกรรมและเล่นเกมส์บนเวที

14.00 น.           สนทนากลุ่ม เรื่อง “สื่อบันเทิง : น้ำผึ้งหรือยาขม” โดย

นางสาววิมลเลขา ศิริชัยราวรรณ ทนายดารา

นายโตมร ศุขปรีชา บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร GM

นางสาวอินทิรา เจริญปุระ  นักแสดงนักร้อง

นายนันทขว้าง สิรสุนทร บรรณาธิการรายการแมงโก้ทีวี

15.30 น.           พิธีกรเรียนเชิญ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม

15.45 น.           Mini Concert

17.00 น.           สนทนากลุ่ม เรื่อง “เส้นทางข่าวกีฬา : สร้างสรรค์หรือ…….?

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ พีอีเอ

“โค้ชหรั่ง” นายชาญวิทย์ ผลชีวิน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิก

นายวิโรจน์ กิตกุลอนันตเอก ผู้สื่อข่าวและคอลัมนิสต์สโมสรนักสู้ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นายพีระณัฐ จำปาเงิน นักจัดรายการวิทยุ คลื่น 99

18.30 น.           พิธีกรเรียนเชิญ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม

18.45 น.           พิธีปิดงาน

20.00 น.           พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานและปิดงาน

 

---------------------------------------------

หมายเหตุ :         1. *** อยู่ระหว่างการประสานงาน

2. กำหนดการดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม