การอบรมการทำข่าวการเงินมืออาชีพ-เนื้อหาการอบรม

การอบรมการทำข่าวการเงินมืออาชีพ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร บริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน เห็นว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านตัวเลขทางการเงินขององค์กรธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกันจัดอบรม “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน  มีนักข่าวจากหลายสายข่าวให้ความสนใจจำนวนมาก

//////////////////////////////////////////////////////

 

เอกสารประกอบการอบรม (สามารถดาวโหลดได้)

ฟังเสียงการบรรยายอบรม

ช่วงที่ 1 เปิดงานเนื้อหาหลักการช่วงที่ 2 การคำนวณต่างๆช่วงที่ 3การดูตารางบัญชี /   ช่วงที่ 4การฝึกปฏิบัิติตัวอย่าง