มอบสินไหมทดแทนสมาชิกเสียชีวิต สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๖  กันยายน ๒๕๕๔- นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   มอบสินไหมมรณกรรมเป็นเงินจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นายวริศ  ลิ้มเฉลิม ทายาทของนายวรุตม์  ลิ้มเฉลิม สามัญสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิกสมาคมฯ กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต