๕ มีนาคม วันนักข่าว TJA 58th Anniversary-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

(สามารถดาวน์โหลด PrintAd ได้ที่นี้)

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“TJA  58th Anniversary”

วันอังคารที่  ๕  มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ น.

ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ

๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียน

๑๘.๓๐ น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๑๘.๓๕ น. วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

๑๘.๔๐ น.           นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

- ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

๑๘.๕๐ น. พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

๑. ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

๒. ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๓. ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

๑๙.๑๐ น.           ปาฐกถาพิเศษ ประเทศไทย ณ จุดเปลี่ยน

โดย   ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

อดีต รองนายกรัฐมนตรี

๒๐.๑๕ น.           แนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดใหม่

๒๐.๒๕ น.          การบรรเลงดนตรี