ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าวรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2555

เรียน   หัวหน้าข่าวหน้า 1 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2555

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอิศรา อมันตกุลและชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัล “อิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2555 โดยมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดประเภทต่างๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 19.00 น.  ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ สำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งภาพและข่าว มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 17 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 3 ข่าวสุดท้ายได้แก่          1. เปิดโปงขบวนการทุจริต โกงสอบตำรวจครั้งประวัติศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ 2.มหากาพย์อาชีวะทุจริตครุภัณฑ์ 5.3 พันล้าน นสพ.เดลินิวส์ 3. ผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น จำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

ผลการตัดสินประจำปี 2555 รางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ ผลงานข่าว ผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น จำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว เปิดโปงขบวนการทุจริต โกงสอบตำรวจครั้งประวัติศาสตร์ นสพ.เดลินิวส์ และผลงานข่าว มหากาพย์อาชีวะทุจริตครุภัณฑ์ 5.3 พันล้าน นสพ.เดลินิวส์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่ห์

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 81 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 9  ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่  1. “กว่าจะได้ภาพ” ถ่ายโดยนายสันติ  เต๊ะเปีย นสพ. เอเอสทีวีผู้จัดการรายสัปดาห์ 2. "กระเจิง" ถ่ายโดยนายภมร  มานะพรชัย นสพ. เดลินิวส์ 3. "สยบคลั่ง 1 " ภาพโดยนายกัมปนาท  ละออง นสพ. เดลินิวส์ 4. "ตัวลอย" ถ่ายโดยภักดี  สุขเพิ่ม นสพ. กรุงเทพธุรกิจ และ 5. "ล้านเสียง สำเนียงเดียว ทรงพระเจริญ" ภาพโดยนายสิทธิกร วงศ์วุฒิอนันต์ นสพ. บางกอกโพสต์

ผลการตัดสินภาพข่าวรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2555 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่  1. “กว่าจะได้ภาพ” ถ่ายโดยนายสันติ  เต๊ะเปีย นสพ. เอเอสทีวีผู้จัดการรายสัปดาห์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลดีเด่นมี 1 รางวัล ได้แก่ ภาพข่าว . "สยบคลั่ง 1 " ภาพโดยนายกัมปนาท  ละออง นสพ. เดลินิวส์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ผลงาน  ภาพข่าว "ล้านเสียง สำเนียงเดียว ทรงพระเจริญ" ภาพโดยนายสิทธิกร วงศ์วุฒิอนันต์ นสพ. บางกอกโพสต์

ภาพข่าว "ตัวลอย" ถ่ายโดยภักดี  สุขเพิ่ม นสพ. กรุงเทพธุรกิจ และภาพข่าว . "กระเจิง" ถ่ายโดยนายภมร  มานะพรชัย นสพ. เดลินิวส์ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ  10,000 บาท  นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร  ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่ห์

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 7  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 2    ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 3 ข่าวสุดท้ายได้แก่  1.ข่าว ฮือต้านธรรมกายฮุบที่ ออกโฉนดดอนสวรรค์ นสพ. ไทยรัฐ 2.ข่าว หมกเม็ดขยะสารพิษทิ้งเมืองแปดริ้ว นสพ. ไทยรัฐ และ 3.ข่าว สกัดรัฐมนตรีรุกป่าสงวนฯ ยุติแจกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน 2.5 แสนไร่ นสพ.ไทยรัฐ

ผลการตัดสินข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประจำปี 2555  ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ผลงาน ข่าว สกัดรัฐมนตรีรุกป่าสงวนฯ ยุติแจกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกิน 2.5 แสนไร่ โดยกองบรรณาธิการ นสพ.ไทยรัฐ   ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท นายจตุพร บุรุษพัฒน์ .อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบเงินรางวัล และนายพิเชษฐ์ ชูรักษ์  ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์มอบโล่รางวัล

นอกจากการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลข่าวทั้ง 3 ประเภทแล้ว ยังมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ปาฐกถาพิเศษ  ประเทศไทย ณ จุดเปลี่ยน”  โดย ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีต รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ  ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ

 

5 มีนาคม  2556

www.tja.or.th

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ลำดับที่ 3 ข่าวเข้ารอบสุดท้าย ประจำปี 2555 หนังสือพิมพ์ ย่อข่าว
1 เปิดโปงขบวนการทุจริต โกงสอบตำรวจครั้งประวัติศาสตร์ (ชมเชย) เดลินิวส์ http://www.tja.or.th/https://joomla.tja.or.th/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=27&id=774:7---
2 มหากาพย์อาชีวะทุจริตครุภัณฑ์ 5.3 พันล้าน  (ชมเชย) เดลินิวส์ http://www.tja.or.th/https://joomla.tja.or.th/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=27&id=761:10--5
3 ฝาขบวนการคอร์รัปชั่น จำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ยอดเยี่ยม) กรุงเทพธุรกิจ http://www.tja.or.th/https://joomla.tja.or.th/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=27&id=768:17---

 

 

ลำดับที่ ภาพเข้ารอบ 5 ภาพ
ชื่อภาพข่าว
หนังสือพิมพ์ วันที่ ตีพิมพ์ ช่างภาพ บรรยาย
2

กว่าจะได้ภาพ

(ยอดเยี่ยม)

เอเอสทีวี-สุดสัปดาห์ 27 ก.ย. 55 สันติ  เต๊ะเปีย ช่างภาพหนังสือพิมพิ์ฉบับหนึ่ง ล้มหงายท้องลงไปนอนแผ่กับพื้นคณะเดินถอยหลังถ่ายภาพ นายนายจตุพร พรหมพันธุ์ และพวกที่เดินทางมาศาล  กระโดดเข้าไปประครองไว้  คณะที่ นายจตุพร เดินทางมาศาลในฐานจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี  โดยการโฆษณา  ที่ศาลอาญารัชดา
25

กระเจิง

(ชมเชย)

เดลินิวส์ 25 พ.ย. 55 ภมร  มานะพรชัย เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงแก็ซน้ำตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุม ที่พยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจ บริเวณสะพานมัฆวานฯ ถนนราชดำเนินนอก จนแตกกระเจิงทั้งสองฝ่าย
30 สยบคลั่ง 1(ดีเด่น) เดลินิวส์ 6 เม.ย. 55 กัมปนาท  ละออง ตำรวจใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่ นายศักดา วุฒิงามศิริ อายุ 30 ปี หลังคลั่งคว้ามีดจี้ น.ส.เทวีนัยนิตย์ อายุ 38 ปีภรรยาเป็นตัวประกันและการเจรจาไม่ได้ผล เหตุเกิดเชิงสะพานกรุงเทพ ถนนพระราม 3
44 ตัวลอย(ชมเชย) กรุงเทพธุรกิจ 11 พ.ค. 55 ภักดี  สุขเพิ่ม นักเรียนจับสลากเข้า ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกระโดดตัวลอยหลังจับสลากเข้า ม.1 ได้โดยปีนี้มีนักเรียนที่มีสิทธิจับฉลากทั้งหมด 162 คน มาลงทะเบียนทั้งหมด 153 คนทางโรงเรียนรับได้เพียง 120 คน
81

ล้านเสียง สำเนียงเดียว ทรงพระเจริญ

(ชมเชย)

บางกอกโพสต์ 6 ธ.ค. 55 สิทธิกร วงศ์วุฒิอนันต์ ภาพถ่ายมุมสูงหน้าลานพระราชวังดุสิต  วันที่ 5 ธันวาคม 2555 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อม พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินจากโรงพยาบาลศิริราช เสด็จออกท้องพระโรง พระที่นั่งอนันตสมาคมเสด็จออก ณ สีหบัญชร ท่ามกลางเสียงเปล่งร้อง ทรงพระเจริญ

ดูผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด ประจำปี 2555