บรรยายพิเศษเรื่อง Media and Political Polarization

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Media and Political Polarization

โดย Dr. Hernando Rojas ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้สื่อใหม่ด้านการสื่อสารการเมือง จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


http://journalism.wisc.edu/sjmc_profile/hernando-rojas/