แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน กรณีการถ่ายทอดสดในการประชุมสภาผู้แทนฯพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯผ่านฟรีทีวี

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

เรื่อง ขอให้ดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวาระการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ผ่านทางฟรีทีวี

ตามที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะนำวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ เข้าสู่การพิจารณา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ซึ่งประเด็นดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งประเทศนั้น แต่ไม่ได้รับการสั่งการจากรัฐบาลให้ดำเนินการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องสำคัญๆ ที่เป็นที่สนใจติดตามของประชาชน


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งมีสมาชิกปฏิบัติงานรายงานข่าวในพื้นที่การชุมนุมและพื้นที่ความขัดแย้งทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีพิจารณาเห็นว่าการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารไม่ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงในประเด็นสำคัญจะเป็นผลเสียหายมากกว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ได้สร้างความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมไทยในวงกว้างอีกครั้งหนึ่ง และเสี่ยงที่จะนำความรุนแรงกลับมาสู่ประเทศชาติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน หรือก่อให้เกิดความสับสนในสังคม สมาคมนักข่าวทั้งสองเห็นว่า สถานการณ์เช่นนี้เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง. รับฟังเหตุผลของสมาชิกสภาทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในเนื้อหาสาระของร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา อาจจะเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมสร้างความๆ ไว้วางใจและบรรยากาศของการปรองดองที่คนไทยทั้งประเทศต้องการได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเสนอให้ประธานรัฐสภาใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรมประสานไปยังรัฐบาลเพื่อให้ดำเนินการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีโดยด่วน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
7 สิงหาคม 2556