ยื่นจดหมายเปิดผนึก กม.ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐต่อพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกลาโหม

 

 

ยื่นจดหมายเปิดผนึก กม.ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐต่อพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกลาโหม

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม ที่กระทรวงกลาโหม  นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล  เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนายบรรยง พงษ์พานิช  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานของรัฐต่อพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม

โดยหากมีการออกกฎหมายดังกล่าวจะช่วยควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐให้เป็นไปโดยคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลด  จดหมายหมายเปิดผนึก เอกสารประกอบ