สมาคมนักข่าวฯ จัดแข่ง“กอล์ฟ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯ” ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานองคมนตรี และนายกรัฐมนตรี

 

 

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานอำนวยการแข่งขัน  นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ประธานจัดการแข่งขัน และนายดนัยวิชญ์ ธัญญสิริ ผู้ดำเนินการแข่งขัน แถลงข่าวเปิดตัวโครงการแข่งขันกอลฟ์การกุศล ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯ ณ โรงแรมโกลเด้ท์ทิวลิป ถนนพระรามเก้า เมื่อเร็วๆนี้

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สมาคมนักข่าวฯ จัดแข่ง“กอล์ฟ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯ”

ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานองคมนตรี และนายกรัฐมนตรี

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวาระ ครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๙๘ ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ร่วมรณรงค์ให้มีการวางหลักเสรีภาพบนความรับผิดชอบของสื่อมวลชนและประชาชน ให้ความสำคัญกบการพัฒนาศักยภาพสื่อ โดยจัดการอบรมให้กับสื่อมวลชนในทุกระดับทั้ง นักข่าวใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการ นักข่าวรุ่นกลาง บรรณาธิการ นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวฯและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยังทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการสร้างเครือข่ายวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมทั้งการดูแลด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของสมาชิก   นอกจากนี้มีเครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้มแข็งทุกแขนงทั้งในและต่างประเทศและได้ส่งเสริมความร่วมมือองค์กรสื่อในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นองค์กรก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อในเอเซียอาคเนย์ (South East ASEAN Press Alliance-SEAPA) ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมและเฝ้าระวังด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อในอาเซียน

นายประดิษฐ์กล่าวว่าในวาระ ๖๐ ปีสมาคมนักข่าวฯ สมาคมนักข่าวฯร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสถาบันอิศรา   มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่บทบาทสมาคมนักข่าวฯ ด้านการต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อ เสรีภาพประชาชน ๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและจิตสำนึกให้กับสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ๓.เพื่อสร้างศักยภาพและส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านจริยธรรมสื่อมวลชนและกลไกในการกำกับด้านจริยธรรมให้มีความเข็มแข็งทั้งในองค์กรวิชาชีพสื่อ นักวิชาการด้านสื่อสารมวล ชนและประชาชนทั่วไป ๔. ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสื่อภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของวิชาชีพสื่อที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ และ ๕. เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

ด้วยภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการทำงานของผู้สื่อข่าวและองค์กรสื่อมวลชนต่างๆ สมาคมนักข่าวฯ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสมาคมหลังใหม่ ในบริเวณที่จอดรถหลังอาคารสมาคมฯหลังเก่า เพื่อรองรับการฝึกอบรมผู้สื่อข่าว และเป็นสถานที่ทำงานขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมและสัมมนาที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาชีกสื่อสารมวลชน พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารสมาคมหลังใหม่ และการจัด“กอล์ฟ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯ” ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการระดมทุนก่อสร้างอาคารสมาคมหลังใหม่

นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธานจัดการแข่งขัน“กอล์ฟ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯ” แถลงว่า การจัดการแข่งขัน‘กอล์ฟ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯ” ครั้งนี้ จะจัดวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการระดมทุน เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของสมาคมนักข่าวนกหนังสือพมพ์แห่งประเทศไทย และนับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับสื่อสารมวลชน และหน่วยงานภาคต่างๆ รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่เห็นความสำคัญของการทำหนาที่ของสื่อมวลชน เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับความกรุณาจาก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบรุษ ให้เกียรติมอบ

 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ในการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษให้ผู้เข้าแข่งขันได้แข่งขันกันอย่างคึกคัก ด้วยรางวัลโฮลด์อินวัน (หลุม ๑๓ ระยะ๒๐๐ หลา) จะได้รับรางวัล รถยนต์โตโยต้า รุ่นวีออส จากบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด จำนวน ๑ รางวัล

พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ  องค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการแข่งขัน อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน),บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน),บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน),บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน),บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน),บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด,บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน),บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด,บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน),ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ด้านนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน “กอล์ฟ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวฯ” แถลงว่า การแข่งขันแบ่งเป็นประเภททีมและประเภทบุคคล แข่งขัน ๑๘ หลุม ใช้กฎซึ่งรับรองโดยองค์กรมาตรฐานระดับโลก การแข่งขันจะมี ๒ รอบ คือรอบเช้าเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. และรอบบ่ายเริ่มเวลา ๑๒.๐๐ น. และการมอบรางวัลก็จัดเป็น ๒ รอบเช่นกัน ผู้ที่ชนะการแข่งขันแต่ละรอบทั้งประเภททีมและบุคคล จะได้รับถ้วยเกียรติยศเป็นรางวัลทั้ง ๒ รอบ ผู้สนใจร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เลขที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แชวงดุสิต เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐ โทร.๐-๒๖๖๘-๙๔๒๒ ,๐๘-๖๓๔๙-๙๔๔๖ หรืออีเมล์ tjareporter@gmail.com