ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายสิทธิเสรีภาพ เลขานุการสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ โดยผู้สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย

มาที่ E-mail;tjareporter@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔