คณะจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารนายกสมาคมนักข่าวเวียดนาม

คณะผู้แทนจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำโดยนายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 ในโครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวเวียดนาม โดยมีนายฮา มินห์ ฮเว อุปนายกสมาคมนักข่าวเวียดนาม ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ คณะจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารนายกสมาคมนักข่าวเวียดนาม รวมถึงกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ติน ตึ๊ก (Tin Tuc) แห่งสำนักข่าวเวียดนาม กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สตรี กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ก่อสร้าง และกองบรรณาธิการนิตยสารการเงินการธนาคาร


นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเดียน เบียน ฟู และพบปะกับประธานหน่วยงานปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมจังหวัดเดียน เบียน ฟู รวมทั้งผู้บริหารสมาคมนักข่าวเดียน เบียน ฟู และในช่วงท้ายของการเดินทางได้ไปสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดนิงห์ บิงห์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเวียดนามด้วย


อนึ่ง ในการเดินทางครั้งนี้ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสนับสนุนโดยสายการบินเวียดเจ็ตแอร์