ขอความร่วมมือสื่อมวลชน ในการให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติการจับคนร้าย ที่จ.นครราชสีมา

 

 

 

 

ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ขอความร่วมมือสื่อมวลชน ในการให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติการจับคนร้าย ที่จ.นครราชสีมา จะได้ลุล่วง ด้วยการไม่เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ไม่ถ่ายทอดสดการปฏิบัติ ไม่สัมภาษณ์ผู้ติดในห้างเทอมินัล21 ซึ่งยังตกอยู่ในอันตรายและมีความเสี่ยง #เสรีภาพบนความรับผิดชอบ