รายการ”ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

รายการ"ช่วยกันคิดทิศทางข่าว" วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น.โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

ดำเนินรายการโดย พิมพ์นารา ประดับวิทย์ - ดารากาญจน์ ทองลิ่ม จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ช่วงที่ 1 : คลายข้อสงสัยที่ชวนให้เข้าใจผิด เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

ช่วงที่ 2 : รับมืออย่างไร เมื่อ "โควิด" ประชิดตัวคนข่าว