ประกาศเกียรติคุณ ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจาปี ๒๕๖๐

ประกาศเกียรติคุณ
ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจาปี ๒๕๖๐


กรณีพบคนไข้ในสหรัฐฯ มียีนแบคทีเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ MCR-1 ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้แต่ยาปฏิชีวนะต้านแบคทีเรีย colistin ที่มีประสิทธิภาพก็ยังใช้ไม่ได้ผล

ประเทศไทยปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณวันละร้อยราย หรือปีละเกือบสี่หมื่นราย หากมีเชื้อดื้อยาโคลิสตินตัวใหม่แพร่ระบาดในไทยจะยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

หนังสือพิมพ์คมชัดลึกได้ใช้วิธีการเชิงสืบสวนรายงานข่าวนี้ โดยพบยาปฏิชีวนะหลายชนิดผสมในอาหารหมูจากฟาร์มเครือข่ายส่งหมูให้ผู้ค้าตามสัญญาในจังหวัดนครปฐม ซึ่งแพทย์ระบุว่า ผู้บริโภคอาจมีอาการไตวายจากยาที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์

ผลจากข่าวนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งควบคุมการใช้ยาโคลิสตินอย่างจริงจัง ขณะที่หน่วยงานรัฐ เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายแพทย์และเภสัช รวมถึงนักวิจัยได้ร่วมกันคิดค้นและวางแผนการทางาน เพื่อสกัดภัยยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่จากฟาร์หมูไทย และศึกษาค้นคว้าเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาอันตรายจากฟาร์มหมู ว่าจะแพร่ระบาดสู่คนทางใดบ้าง

คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติให้ข่าว ‘แผนสกัดยีนดื้อยาพันธุ์ใหม่ จากฟาร์มหมูไทย’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจาปีสองพันห้าร้อยหกสิบ

 

5 แผนสกัด "ยีนดื้อยาพันธุ์ใหม่" จากหมูสู่ "มนุษย์"
คมชัดลึก

ดาวโหลดย่อข่าว