B-2-5-2546-8_จ.ตราดล้มเหลวในการรักษาสภาพแวดล้อม บนเกาะช้าง-ประชามติ จ.ตราด

รหัส B-2-5-2546-8

ชื่อข่าว_จ.ตราดล้มเหลวในการรักษาสภาพแวดล้อม บนเกาะช้าง

เจ้าของ-ประชามติ จ.ตราด

ประจำปี พศ. 2546