j-12-1-17_ฐานันดรสี่ชีวิตนักหนังสือพิมพ์-ประยุทธ สิทธิพันธ์

รหัส  j-12-1-17

ชื่อเรื่อง_ฐานันดรสี่ชีวิตนักหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้แต่ง-ประยุทธ  สิทธิพันธ์

ปีพิมพ์ 19กพ. 2527

สำนักพิมพ์ บพิธการพิมพ์ จก.

(ประวัติศาสตร์ หนังสือพิมพ์ และนักหนังสือพิมพ์)