o-17-1-6_หนังสือประจำปี 2550 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : นักข่าวทีวีพันธุ์ใหม่

รหัส o-17-1-6

ชื่อเรื่อง_หนังสือประจำปี 2550 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : นักข่าวทีวีพันธุ์ใหม่

เจ้าของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2550