สมาคมนักข่าวฯ ร่วมอาลัย “ปรีชา สามัคคีธรรม” อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 นายวรพล เพชรสุทธิ์ กรรมการบริหารและนายทะเบียนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบเงินทำบุญและเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายปรีชา สามัคคีธรรม อดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่าง พศ. 2519 - พ.ศ. 2520 โดยมีนายธีรพัชร์ สามัคคีธรรม(บุตรชาย) เป็นผู้รับมอบ

อ่านบทสัมภาษณ์นายปรีชา สามัคคีธรรม https://tja.or.th/view/news/1447893