สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์” กรรมการจริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการจริยธรรมและที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. ณโสมนัสราชวรวิหาร นางเลิ้ง โดยมีนายมงคล บางประภา นายกพร้อมด้วยกรรมการบริหารและพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมงาน