สมาคมนักข่าวฯเชิญสื่อมวลชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิค 19 ทางเลือก เข็มกระตุ้น (Moderna)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิการแพทย์สยามราชกุมารี มอบวัคซีนโควิค 19 ทางเลือก (Moderna) ให้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยจะบริการฉีดให้ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ณ โรงพยาบาลปิยะเวช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
สื่อมวลชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 กรณีที่มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวน สมาคมฯ จะปิดระบบทันทีเนื่องจากมีจำนวนจำกัด และเมื่อลงทะเบียนแล้วขอความกรุณางดสละสิทธิ์และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ หลังจากลงทะเบียนแล้วสมาคมฯจะส่ง SMS ยืนยันให้เพื่อเป็นหลักฐานในการนำไปรับวัคซีน

สามารถคลิ๊กได้ที่>> ลิงค์ลงทะเบียน