สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ กาชาดสากล (ICRC) จัดสัมมนาหลักมนุษยธรรมกับการรายงานข่าวสถานการณ์ในยูเครน

ประชาชนก้มหลบระเบิดภายในโรงพยาบาลเมืองมาริอูโปล ประเทศยูเครน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ภาพโดย The Associated Press

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ จะจัดสัมมนาออนไลน์สำหรับสื่อมวลชนในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อการรายงานข่าว (Introduction to Basic Elements of International Humanitarian Law (IHL) for Journalists)" ในวันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่าการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวฯ กับ ICRC เพื่อปูพื้นความรู้ให้สื่อมวลชนเข้าใจหลักการด้านมนุษยธรรม และ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หรือ “กฎแห่งสงคราม” ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรายงานข่าว วิเคราะห์ และนำเสนอเหตุการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศยูเครน ที่กำลังเผชิญกับวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ ปัจจุบันมีพลเรือนเสียชีวิตนับพันราย และประชาชนอีกกว่า 4 ล้านชีวิตกลายเป็นผู้ลี้ภัยสงคราม 

นายธีรนัยกล่าวด้วยว่า ICRC เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมด้วยความเป็นกลาง อีกทั้งยังมีบทบาทหลักในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศยูเครนขณะนี้ จึงหวังว่าสื่อมวลชนทุกแขนงจะให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ เพราะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้รับข้อมูลและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญของ ICRC โดยตรง

สื่อมวลชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ (รับจำนวนจำกัด) https://docs.google.com/forms/d/1q2b8ZoSOXH-ANTm0F-rvGqG23c5a_cUnnEg2b-kFHEo 

กำหนดการ 

สัมมนาออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

10.00 - 10.15 : ธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

. ....................... สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา

10.15 - 10.30 : ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข เจ้าหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ICRC

.......................... กล่าวแนะนำองค์กรและภารกิจของ ICRC

10.30 - 12.00 : กณิศา วงค์คม ที่ปรึกษากฎหมาย และ ซาร์วาน รานิเอโร โอวเซีย ผู้แทนฝ่ายทหาร

..........................ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ICRC บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรม

............................ระหว่างประเทศ และหลักการด้านมนุษยธรรมในประเด็นต่างๆ ที่สื่อมวลชนควรทราบ

............................(มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย) 

12.00 - 13.30 : พักเบรก

13.30 - 14.50 : ช่วงถาม-ตอบ 

14.50 - 15.00 : อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

..............................กล่าวสรุปและปิดการสัมมนาออนไลน์