‘สภาทนายความ’ จับมือ องค์กรวิชาชีพสื่อ ให้ความรู้ประเด็น ‘มรรยาททนายความ’

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในปัจจุบัน ผู้ประกอบอาชีพทนายความและผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นทนายความจำนวนหนึ่ง ได้รับพื้นที่และความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมาก โดยเฉพาะในธุรกิจโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ทำให้เส้นแบ่งระหว่างอาชีพทนายความและ “ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (influencer)” เริ่มจางหายไป ในหลายกรณีหมิ่นเหม่ที่จะกลายเป็นการละเมิดมรรยาททนายความ และกระทบต่อจริยธรรมของสื่อมวลชนเสียเอง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีมติร่วมกันจัดเสวนาวิชาการเพื่อให้ความรู้สื่อมวลชนเกี่ยวกับมรรยาททนาย และข้อควรระวังต่างๆ ที่สื่อมวลชนพึงทราบ ในวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (BTS พหลโยธิน 59) ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพิ่งได้ลงนามต่ออายุข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การจัดเสวนาวิชาการ การให้ความรู้สื่อมวลชน และการช่วยเหลือด้านอรรถคดีต่อสื่อมวลชนที่ถูกดำเนินคดีจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

หมายเหตุ: เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด สื่อมวลชนที่สนใจร่วมกิจกรรม กรุณาลงทะเบียน