“น้ำใจ” แบบไหนที่คุณเห็นได้ในยาม “วิกฤต”

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สภากาชาดไทย และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) มีความภูมิใจที่จะนำเสนอการประกวดภาพถ่ายครั้งแรกของเราร่วมกับ Thai News Pix, National Geographic Thailand และ Thai PBS ภายใต้หัวข้อ “Kindness during Crises” (ในวิกฤต มีน้ำใจ)

เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายในสองประเภท (1) ประเภทอายุไม่เกิน 25 ปี และ (2) ประเภทอายุ 25 ปีขึ้นไป ผู้ชนะจากแต่ละหัวข้อจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ชมเชยสองรางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท และ 3,000 บาท และรางวัลยอดนิยม (popular vote) เงินรางวัล 7,000 บาท

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2564

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

อ่านรายละเอียดและวิธีสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ? t.ly/Nzjr

#RCRCPhoto2021 #Humanity #KindnessDuringCrises