ปิดการอบรมการใช้โปรแกรม Spreadsheet

 

ปิดการอบรมการใช้โปรแกรม Spreadsheet
นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมการใช้โปรแกรม Spreadsheet สำหรับนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Basic Spreadsheet for Data Journalists) ร่วมกับคณะวิทยากร นายสรรพ์ชัยย์ บูรณ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Experience บริษัท CP ALL Plc. อาจารย์ภัทราวดี ธีเลอร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดร.เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช หัวหน้าทีมวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์ฝึกอบรมดีแทค อาคารจามจุรีสแควร์ สนับสนุนการอบรมโดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)