สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจัดราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ 2/2567 หัวข้อ “ส่อง สว.ใหม่ ความหวังหรือวิกฤตครั้งใหม่

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ 2/2567 หัวข้อ "ส่อง สว.ใหม่ ความหวังหรือวิกฤตครั้งใหม่" ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Meeting A ชั้น 7 ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวฯ อาคารบางซื่อจังชั่น (ตึกแดง) ถนนกำแพงเพชร 2 วิทยากรประกอบด้วย

  • สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง,
  • ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  • รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส ว่าที่สมาชิกวุฒิสภา,
  • ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ว่าที่สมาชิกวุฒิสภา

ผู้ดำเนินรายการโดย

ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ

กิจกรรมราชดำเนินเสวนา เป็นเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมฟัง มีเป้าหมายในการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพการทำงานข่าวในปัจจุบัน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยจะเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบคำถามนักข่าวในเวทีดังกล่าว

สื่อมวลชนที่สนใจร่วมฟัง ขอความกรุณาลงทะเบียนที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/kescnuDr8T9nzbNMA