เปิดรับผู้บริหารสื่อและผู้สื่อข่าวที่สนใจประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ

ร่วมกระบวนการเรียนรู้ "หลักสูตรนโยบายและกลไกการป้องกันการคุกคามทางเพศในองค์กรสื่อ”
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 14,21,28 กรกฎาคม 2567 และ 4 สิงหาคม 2567 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การเรียนรู้ จากฐานคิดเพศสภาพ เพศวิถี และความเท่าเทียมทางเพศในองค์กรสื่อ
เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานสื่อผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลไกและนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาการคุกคามทางเพศในองค์กรสื่อ

📣🗣️โดยมีวิทยากรร่วมด้วย ได้แก่
✨คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
✨คุณนัยนา สุภาพึ่ง มูลนิธิสิทธิเพื่อความเป็นธรรมทางเพศ
✨คุณจอมเทียน จันสมรัก Raks Thai Foundation
✨ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
✨อ.รัตนา ด้วยดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
✨ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✨พร้อมทีมวิทยากรผู้ผ่านพ้นเหตุการณ์การคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

✨ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือคู่มือหลักสูตรนโยบายและกลไกการป้องกันการคุกคามทางเพศในองค์กรสื่อ

📍เปิดรับสมัคร 16 คนเท่านั้น
📍ส่งใบสมัครโดย แสกน QR code หรือกดลิ้งก์ที่นี่ https://forms.gle/pYCjxX4cjwNp28VMA
📍เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
📍ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ทางอีเมล
📍ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิจิตรา วัชนะประพันธ์ (ผู้ประสานงาน)
📧 อีเมล: Wijittra.watcha@gmail.com☎️ โทรศัพท์: 0842931031

#อบรมนักข่าว #ความเท่าเทียมทางเพศ #ป้องกันการคุกคามทางเพศ #องค์กรสื่อ

🌟สนับสนุนโดย UNESCO คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และวิทยาลัยสหวิทยาการ ธรรมศาสตร์