ห้องสมุด สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นแหล่งข้อมูลด้านนิเทศศาสตร์โดยเฉพาะวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์ จัดเก็บเอกสารหนังสือ ข่าวส่งเข้าประกวด หนังสือประจำปี วารสารวิชาชีพ และวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลระบบหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Q (ตามรายละเอียดด้านล้างนี้) พร้อมกับเลขแถว เลขชั้น และเลขลำดับหนังสือ ตัวอย่างเช่น A-1-1-2 หมายถึง หนังสือหมวด A อยู่แถวที่ 1 ชั้นที่ 1 เล่มที่ 2 เป็นต้น

วิธีการสืบค้นเอกสาร สามารถค้นหาหนังสือได้จากเว็บไซด์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (www.tja.or.th)  ในช่อง ค้นหา อยู่ด้านบนขวามือของหน้าเว็บไซด์ คำค้นสามารถใช้ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แปล สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ โดยเขียนที่ช่องค้นหา (เขียนชื่อเต็มหรือ คำบางส่วนก็ได้) หรือหากท่านต้องการค้นผ่านหมวดหมู่หนังสือก็สามารถ นำเมาท์ไปคลิกดูตามหมวดตัวอักษร A-Q ได้

การขอใช้บริการ เนื่องจากเป็นห้องสมุดเฉพาะจึงต้องโทรประสานงานเข้ามาก่อน โทร. 02-668-9422  และเพื่อความสะดวกสืบค้นเอกสารผ่านหน้าเว็บจดรหัสหนังสือ จะสะดวกยิ่งขึ้น

จัดหนังสือในห้องสมุดแบ่งหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้ แล้วจึงวางเรียงเข้าชั้นหนังสือ

A –หนังสือภาษาอังกฤษ
a-1-1 / a-1-2 / a-1-3 / a-1-4 / a-1-5 / a-1-6 / a-2-6

B-เอกสารผลงานข่าวประกวด
b-2-1 / b-2-2 / b-2-3 / b-2-4 / b-2-5 / b-3-1 / b-3-2 / b-3-3 / b-3-4 / b-3-5 / b-3-6 /
b-4-1 / b-4-2 / b-4-3

C-รายงานผลรางวัลต่างๆ
c-4-4 / c-4-5 / c-4-6 / c-5-5 / c-5-6

D-เอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา
d-5-1 / d-5-2 / d-5-3 / d-5-4 / d-5-5 / d-5-6 / d-6-1 / d-6-2 / d-6-3

E-กฎหมาย กฎและระเบียบ การเมือง
e-6-4 / e-6-5 / e-6-6 / e-7-1 / e-7-2 / e-7-3 e-18-1

F-ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
f-7-4 / f-7-5 / f-7-6 / f-8-1 / f-8-2 / f-8-3 / f-8-4 / f-8-5 / f-8-6 / f-9-6 /

G-เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และคู่มืออุปกรณ์ต่างๆ
g-9-1 / g-10-1

H-หนังสือวิชาการนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ให้พื้นที่มากเป็นพิเศษ)
h-9-2 / h-9-3 / h-9-4 h-9-5 / h-10-2 / h-10-3 / h-10-4 / h-10-5 / h-10-6

I-วิทยานิพนธ์รายงานและงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และอื่นๆ (ให้พื้นที่มากเป็นพิเศษ)
i-11-1 / i-11-2 / i-11-3 / i-11-4 / i-11-5

J-ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
j-11-6 / j-12-1 / j-12-2 / j-12-3 / j-12-4

K-หนังสืออ้างอิง (พจนานุกรม , จดหมายเหตุ , สารานุกรม ฯลฯ)
k-12-5 k-12-6 /  k-13-1 / k-13-2 / k-13-3 /  k-13-4 k-13-5

L-วรรณกรรมไทย
l-14-2 / l-14-3 l-14-4 / l-14-5 / l-14-6

M-วรรณกรรมต่างประเทศ
m-13-6 / m-14-1

N-รายงานประจำปีองค์กรอื่น
n-17-3

O-รายงานประจำปีองค์กรวิชาชีพสื่อ
(o-15-1) สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย / (o-15-2)  สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

(o-15-3) สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ปี 2507-2534 / (o-15-4) สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ปี 2535-2543 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปี 2544-2549 / (o-15-5) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปี 2550-ปัจจุบัน

(O-16-1) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / (O-17-1)  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

(o-17-2) ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมฯ /  (O-16-5) ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมฯ

o-16-2 / o-16-3 / o-16-4 / o-15-6 / o-16-6

P-วารสาร จดหมายข่าว
p-15-6 / p-16-6 / p-17-4 / p-17-5 / p-17-6

Q-จดหมายเข้า เอกสารจดหมาย รายงานการประชุมเอกสารประกอบ

หนังสือเข้ามาใหม่

admin1

30 กันยายน 2022

หนังสือ E-books สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

บันทึกคนข่าว 7 ตุลา ข้อเท็จจริงที่แตกต่าง
เครื่องต้นก้นครัว
หนังสือเบื้องแรกประชาธิปตัย-ลดเหลือชุดละ499บ.
คู่มือการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง
หมายเหตุประเทศไทย ร.ศ.๒๒๙
เส้นทางคนหนังสือพิมพ์
คือ…คนหนังสือพิมพ์
คู่มือสื่อมวลชนไทย-ลาว
การทำข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง

หนังสือวันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือวันนักข่าวปี2567
หนังสือวันนักข่าวปี2566
หนังสือวันนักข่าวปี2565
หนังสือวันนักข่าวปี2564
หนังสือวันนักข่าวปี2563

หนังสือ E-books จัดทำโดยหน่วยงานอื่น

SLAPP หนึ่งความฝันกับการถูกฟ้องปิดปาก
คู่มือการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต